Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je obavezno. Ukoliko imate ugovor o radu i radite minimum 8 sati nedeljno, osigurani ste preko poslodavca od posledica nesrećnog slučaja. Pokrivenost se određuje na osnovu zakona o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja UVG. Kod društva za zdravstveno osiguranje možete tako “isključiti” osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i uštedeti troškove. Osobe sa niskim primanjima imaju, pored toga, pravo na dodatak na premije za zdravstveno osiguranje. Ovaj dodatak se zove Prämienverbilligung.

Ako samostalno obavljate delatnost ili ako ste manje od osam sati nedeljno zaposleni kod poslodavca, niste automatski osigurani od posledica nesrećnog slučaja. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja možete, kao dodatak, ugovoriti kod Vašeg društva za zdravstveno osiguranje.

Dobro je znati

U Švajcarskoj je obavezno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja. Redovno podešavajte Vaše pokriće prema životnoj situaciji.