Za zdravstveno osiguranje se obračunavaju premije, koje obavezno moraju biti plaćene. Visina premije osnovnog osiguranja zavisi od mesta stanovanja, starosti, modela osiguranja i franšize. Franšiza je godišnje učešće u troškovima kod osnovnog osiguranja. Kod odraslih se franšiza može slobodno izabrati od CHF 300.– do CHF 2500.– sa dodatnim postepenim povećanjima između iznosa. Deca i omladina do navršene 18. godine života mogu da budu osigurani sa franšizom od CHF 0.- do maksimalno CHF 600.- . Osiguranici moraju iznos franšize najpre sami plaćati, pre nego što društvo za zdravstveno osiguranje preuzme troškove.

Ako je iznos franšize dostignut, društvo za zdravstveno osiguranje se uključuje kod pokrivanja daljih troškova. Vi sami pritom plaćate zakonski uređeno vlastito učešće u troškovima.
 

  • Odrasli: 10% vlastitog učešća u troškovima do maksimalno CHF 700.–
  • Deca: 10% vlastitog učešća u troškovima do CHF 350.-

 

Dobro je znati

Što je viša franšiza (deo koji osoba sama plaća), utoliko je niža premija (mesečni troškovi). Kod dece se franšiza može uštedeti (franšiza CHF 0.-).

Ovako možete uštedeti premije

* Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.