Materijalno zbrinjavanje za budućnost (Štedno osiguranje)

Materijalno se zbrinite za budućnost i uštedite porez sa 3a-računom. Sa Visaninim rešenjem za materijalno zbrinjavanje za budućnost, štedite za budućnost – i možete svake godine CHF 7'056.- odbiti od poreza. Ako samostalno obavljate delatnost, čak i više.

Osiguranje kapitala

Naše osiguranje kapitala štiti Vas i Vašu porodicu od finansijskih posledica u slučaju bolesti ili nesreće. Mi preporučujemo osiguranje kapitala za decu i omladinu, studente i studentkinje, nezaposlena lica, lica koja samostalno obavljaju delatnost i lica u radnom odnosu, kako bi popunili postojeće praznine u pokriću.

Osiguranje dnevnica u šlucaju bolesti

Sa našim osiguranjem dnevnica šlucaju bolesti štitite se od finansijskih posledica, kada više ne možete da radite. Bilo zbog nesrećnog slučaja, bolesti ili materinstva.

* Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.