Primi është tarifa mujore që duhet të paguhet domosdoshmërisht për sigurimin shëndetësor. Shuma e primit për Sigurimin Bazë varet nga vendi i banimit, mosha, modeli i sigurimit dhe franshiza. Franshiza është pjesëmarrja vjetore në kostot për Sigurimin Bazë. Për të rriturit, franshiza mund të zgjidhet lirisht nga 300 CHF deri në 2500 CHF, me disa shkallëzime në mes. Fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 18 vjeç mund të sigurohen me një franshizë nga 0 CHF deri në një maksimum prej 600 CHF. Personi i siguruar duhet fillimisht të paguajë vetë franshizën, më pas kompania e sigurimit shëndetësor merr përsipër shpenzimet.

Pasi paguhet franshiza, kompania e sigurimit shëndetësor kontribuon në kostot e mëtejshme, me përjashtim të  shumës së bashkëpagesës ligjore, që ju e paguani vetë:

  • Të rriturit: 10% shumë e bashkëpagesës, deri në një maksimum prej 700 CHF. –
  • Fëmijët: 10% shumë e bashkëpagesës, deri në 350 CHF. –

Është mirë të dihet

Sa më e lartë të jetë franshiza (pjesa që paguani vetë), aq më i ulët është primi (tarifa mujore). Franshiza mund të ruhet për fëmijët (franshiza CHF 0.-).

Kështu kurseni në primet

* Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.