Sigurimi Bazë është i detyrueshëm dhe garanton kujdes shëndetësor bazë gjithëpërfshirës për të gjithë. Ai mbulon shpenzimet e sëmundjes, aksidentit ose lehonisë.

Përfitimet e Sigurimit Bazë janë të njëjta për çdo kompani sigurimi shëndetësor. Primi ndryshon nga ofruesi në ofrues dhe varion sipas vendbanimit dhe moshës së personit të siguruar, modelit të zgjedhur të sigurimit dhe franshizës. Në një qytet më të madh, si Zyrihu, Berna apo Gjeneva, primet janë më të lartë se në zonat rurale ose në qytetet më të vogla.

Modeli i sigurimit

Me Sigurimin Bazë, ju zgjidhni një model që u përshtatet më së miri nevojave tuaja. Në varësi të modelit ndryshon edhe shuma e primit.

 • Modeli tradicional: Zgjedhja e lirë e mjekut
  Ju vendosni vetë se cilit mjek t’i besoni dhe mund të shkoni direkt te specialisti.

 • Modelet e mjekut të familjes:
  Mjeku juaj i familjes ose një qendër shëndetësore është pika juaj e parë e kontaktit.

 • Modelet telemjekësore:
  Ju gjithmonë kontaktoni fillimisht me Medi24 – me telefon ose me chat.

 • Modeli i kombinuar: mjeku i familjes dhe telemjekësia
  Zgjedhja është e juaja: ju kontaktoni mjekun tuaj të familjes ose Medi24.

* Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.