Pojištění domácnosti

Naše pojištění domácnosti chrání Váš majetek v případě škod způsobených požárem a a živelnými událostmi, krádeží, poškození vodou a rozbitím skla. Pojištěn je nábytek, oblečení a obuv, televizory, počítače, mobilní telefony, sportovní vybavení a dokonce i domácí zvířata.

Soukromé pojištění odpovědnosti

Představte si, že Váš pes na procházce pokouše někoho, kdo jogguje, nebo že Vy při parkování poškodíte jiné vozidlo. Naše soukromé pojištění odpovědnosti chrání Váš majetek v případě, že třetí osobě způsobíte škodu na majetku nebo zdraví.

Důležité je vědět: Soukromé pojištění odpovědnosti není povinné ze zákona. Většina pronajímatelů bytů uzavření tohoto pojištění ale obvykle uvádí jako podmínku pro pronájem.    V některých švýcarských kantonech je toto pojištění dokonce povinné pro majitele psů.

Pojištění budov

Naše pojištění budov chrání Váš dům (pro jednu až tři rodiny) nebo byt v osobním vlastnictví před škodami způsobenými požárem, přírodními katastrofami, poškozením vodou a rozbitím skla.

Pojištění právní ochrany

Spory s pronajímateli nebo dopravní nehody mohou rychle vést k dlouhému a nákladnému soudnímu řízení, i když jste v právu. Pojištění právní ochrany od Visany vám pomůže pokrýt náklady na právníka, soudní řízení, znalecké posudky a odškodnění v případě soudního sporu.

Důležité je vědět: Pro všechny osoby se základním pojištěním od Visany je k dispozici zdarma naše právní ochrana v oblasti zdravotního práva pro případ sporů s lékaři nebo zdravotními a soukromými pojišťovnami.

* Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.