அடிப்படை காப்பீடானது கட்டாயமானதாகும். மேலும் இது பல்வேறு மருத்துவ தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு பாலிசி ஆகும். அடிப்படை காப்பீடு உடல் நலக்குறைவு, விபத்து, மகப்பேறு ஆகியவற்றின் செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்ளும். 

அடிப்படை காப்பீடு மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள் அனைத்தும் எல்லா காப்பீடு கழகங்களிலும் ஒன்றாகவே இருக்கும். எனினும் காப்பீட்டுச் சந்தா ஒவ்வொரு காப்பீடு கழகத்திற்கும் மாறுபடும். மேலும் வசிக்கும் இடம், காப்பீடு செய்யப்படும் நபரின் வயது, மற்றும் தேர்வு செய்யப்படும் காப்பீடு திட்டம் மற்றும் கழிப்புத்தொகையைப் பொருத்து மாறும். சூரிச், பெர்ன், கென்ப்ஃ போன்ற பெருநகரங்களில் காப்பீட்டுச் சந்தா கிராமப்புறங்கள் அல்லது சிறுநகரங்களை விட அதிகமாக இருக்கும்.

காப்பீடு திட்டங்கள்

நீங்கள் அடிப்படை காப்பீட்டினை வாங்கும் பொழுது உங்களுக்கு உகந்த ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் திட்டத்தினை.

  • பாரம்பரியமான திட்டம்: உங்களுக்கு நம்பகமான மருத்துவரை நீங்களே தேர்வு செய்யலாம், மற்றும் நேரடியாக மருத்துவ நிபுணர்களை அணுகலாம்.
  • குடும்ப மருத்துவரை அணுகும் திட்டம்:உங்கள் குடும்ப மருத்துவரையோ அல்லது பல மருத்துவர்கள் சேர்ந்து நடத்தும் கிளினிக்கை அணுகலாம்.
  • தொலைபேசி வாயிலாக மருத்துவ சேவை:நீங்கள் எப்பொழுதும் முதலில் Medi24-யை பயன்படுத்த வேண்டும் - தொலைபேசி அல்லது சேட் மூலம்.
  • கலவைத் திட்டம்: குடும்ப மருத்துவர் அல்லது தொலைபேசிமூலம் மருத்துவ சேவை உங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது: குடும்ப மருத்துவர் அல்லது Medi 24 தொலைபேசி மருத்துவ சேவையைப் பயன்படுத்தலாம். 

* எங்களுடைய வலைத்தளம் ஜெர்மன், பிரெஞ்சு மற்றும் இத்தாலிய மொழிகளில் மட்டுமே உள்ளது. பிற மொழிகளுக்கு உங்கள் பிரௌசரில் உள்ள மொழிபெயர்ப்பு செயலியினை பயன்படுத்தவும்