மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சந்தா செலுத்த வேண்டும். அடிப்படை காப்பீட்டுச் சந்தாவின் அளவு நீங்கள் வசிக்கும் இடம், உங்கள் வயது, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் காப்பீட்டு திட்டம், மற்றும் கழிப்புத்தொகையை பொருத்து மாறும். கழிப்புத்தொகையானது வருடம் தோறும் நீங்கள் அடிப்படை காப்பீட்டிற்கு உங்கள் பங்காக செலுத்த வேண்டிய தொகை. பெரியவர்கள் அவர்களின் கழிப்புத்தொகையை விருப்பப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது CHF 300.-லிருந்து CHF 2500.- வரை மாறும். சிறு பிள்ளைகளும் இளம்பருவத்தினரும் 18 வயது வரை கழிப்புத்தொகை எதுவும் செலுத்தாமல் அல்லது அதிகப்பட்சம் CHF 600.- வரை செலுத்தி காப்பீடு பெறலாம். காப்பீடு செய்பவர் கழிப்புத்தொகையை முதலில் செலுத்திய பின் மீதமுள்ள தொகையைக் காப்பீட்டுக் கழகம் ஈடு செய்யும்.

கழிப்புத்தொகை முழுவதுமாக முடிந்து விட்டால், மேற்படி ஏற்படும் செலவுகளை காப்பீட்டுக் கழகம் ஏற்றுக் கொள்ளும். நீங்கள் அத்தொகையில் சட்டப்படி நிர்ணயிக்கப்பட்ட உங்கள் சுய பங்களிப்பை மட்டும் கட்ட வேண்டி இருக்கும்.

  • பெரியவர்கள்: 10% சுய பங்களிப்பு அதிகபட்சம் CHF 700.- 
  • சிறுவர்கள்: 10% சுய பங்களிப்பு CHF 350.- வரை

இதைத் தெரிந்து கொள்வது நல்லது

கழிப்புத்தொகை, அதாவது நீங்கள் உங்கள் பங்குக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை, எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ மாதாந்திர காப்பீட்டுச் சந்தா தொகை அவ்வளவு குறைவாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு கழிப்புத்தொகையினை செலுத்தாமல் (அதாவது CHF 0.-)

நீங்கள் சந்தா தொகையில் மிச்சப்படுத்தலாம்.

* எங்களுடைய வலைத்தளம் ஜெர்மன், பிரெஞ்சு மற்றும் இத்தாலிய மொழிகளில் மட்டுமே உள்ளது. பிற மொழிகளுக்கு உங்கள் பிரௌசரில் உள்ள மொழிபெயர்ப்பு செயலியினை பயன்படுத்தவும்