Dobrodošli u Švajcarsku

Srdačno dobrodošli! Doseljenjem u Švajcarsku za Vas počinje novo poglavlje. Dosta toga je još uvek novo i nepoznato, to razumemo. Na ovoj strani možete naći najvažnije informacije o Vašem zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj, korisne savete i odgovore na često postavljana pitanja.

Visana je jedno od najvećih društava za zdravstveno osiguranje Švajcarske.

Icon calculator

Pređite sada kod Visane

Napravite prvi korak ka prvoklasnom osiguranju i odaberite optimalan paket za Vas.

Najvažniji pojmovi

 • check-circle
  Osnovno osiguranje i dodantno osiguranje

  Osnovno osiguranje je obavezno i pokrića koja su uključena su zakonski propisana, kod svih društava za zdravstveno osiguranje su ista. Dodatno osiguranje je dobrovoljno i proširuje pokrića iz osnovnog osiguranja.

 • sparen-cash-back
  Premija

  Premija osiguranja je ugovorom određeni iznos koji plaćate za Vaše osiguranje. Premija se može plaćati mesečno, za pola godine ili godišnje.

 • doktor
  Franšiza

  Franšiza je Vaše učešće kod medicinskih lečenja koja se obračunavaju iz osnovnog osiguranja. 

  Dobro je znati: Što je franšiza viša, utoliko je niža premija osiguranja.

 • absenzenrechner-1
  Vlastito učešće u troškovima

  Ukoliko je franšiza dostignuta, preuzimate 10% svih budućih troškova kao «Selbstbehalt». Ostatak preuzima zdravstveno osiguranje.

 • managed-care-HMO
  Modeli osnovnog osiguranja

  Kod Vašeg osnovnog osiguranja možete birati između više modela. Oni regulišu sa kim najpre morate stupiti u kontakt pre nego što zatražite medicinske usluge: slobodan izbor lekara, porodični lekar, telemedicina ili mešavina porodičnog lekara i telemedicine.

 • invaliditaet-bei-unfall
  Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

  Ako ste u radnom odnosu i radite više od osam sati nedeljno, onda ste preko svog poslodavca osigurani od posledica nesrećnog slučaja.

 • sparen
  Dodatak na premije

  Osobe sa niskim primanjima mogu da zatraže finansijsku podršku, takozvanu Prämienverbilligung.

Mi smo tu za Vas

Besplatno i lično savetovanje

Rezervišite sada termin online

Švajcarski sistem zdravstvenog osiguranja

Nakon dolaska u Švajcarsku imate rok od tri meseca da zaključite ugovor o osnovnom zdravstvenom osiguranju. Svi članovi jedne porodice, odrasli kao i deca, moraju se pojedinačno osigurati.

Kod prijave u okviru ovog roka ste osigurani od trenutka zasnivanja prebivališta. Zdravstveno osiguranje nadoknađuje retroaktivno sve nastale troškove do zaključenja osiguranja, i premije moraju retroaktivno biti plaćene počev od trenutka zasnivanja prebivališta. Ukoliko propustite rok od tri meseca za prijavu, zdravstveno osiguranje počinje da važi tek od trenutka zaključenja ugovora. Pritom se i kod zakasnele prijave naplaćuje dodatak na premiju.

 • Osnovno osiguranje

  Osnovno osiguranje je obavezno i obezbeđuje sveobuhvatnu osnovnu medicinsku zaštitu za sve. Ono preuzima i troškove kod bolesti, nesrećnog slučaja ili majčinstva.

  Pokrića osnovnog zdravstvenog osiguranja su ista kod svakog osiguravajućeg društva za zdravstveno osiguranje. Premije se razlikuju od jednog do drugog ponudioca i varijaju u zavisnosti od mesta stanovanja i starosti osigurane osobe, kao i od odabranog modela osiguranja i visine franšize. U jednom od velikih gradova kao što su Cirih, Bern ili Ženeva su premije više nego u seoskim područjima ili malim gradovima.

  Model osiguranja

  Kod osnovnog osiguranja birate jedan model koji najbolje odgovara Vašim potrebama. U zavisnosi od modela, menja se i visina premije.

  • Tradicionalni model: Slobodan izbor lekara
   Sami odlučujete o lekaru koji uživa Vaše poverenje i možete direktno kod specijaliste.
  • Modeli porodičnog lekara:
   Vaš porodični lekar ili grupna lekarska praksa je prvo mesto gde se možete javiti.
  • Telemedicinski modeli:
   Uvek se prvo se obratite Medi24 – telefonom ili chatom.
  • Kombinovani model: porodični lekar ili telemedicina
   Imate pravo slobodnog izbora: Prvo se obratite porodičnom lekaru ili Medi24.

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Dodatno osiguranje

  Dodatno osiguranje je dobrovoljno i dopunjuje pokrića osnovnog osiguranja. Ponude pojedinih osiguravajućih društava su različite. Često se osiguravaju: troškovi vezani za boravke u bolnici i u inostranstvu, lečenja kod specijalista, alternativna medicina, preventivni pregledi, stomatološke korekcije kao i vakcine.

  Pregled našeg dodatnog zdravstvenog osiguranja

  • Ambulantno: Doprinos kod naočara/kontaktnih sočiva, fitness/wellness, troškovi transporta i spašavanja, kontrolni i preventivni pregledi, kao i dodatni lekovi.
  • Komplementarno: Doprinos kod alternativnih lečenja i terapijskih formi, kao i lekova komplementarne medicine.
  • Bolničko: Više udobnosti i privatne sfere u bolnici. Slobodan izbor bolnica u celoj Švajcarskoj, jednokrevetne ili dvokrevetne sobe, izbor lekara u zavisnosti od odabranog odeljenja i dodatna pokrića kod banjskih terapija ili rooming-in.
  • Basic: Sadrži dodatno osiguranje ambulantno II, komplementarno II i jedno bolničko dodatno osiguranje po Vašem izboru.

  Pored naša tri dodatna osiguranja, ambulantnog, bolničkog i komplementarnog osiguranja, nudimo Vam i druga specifična dodatna osiguranja za zdravlje Vaših zuba, ili na primer za finansijsko obezbeđenje kod bolesti ili nesrećnog slučaja.

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Franšiza, premija i vlastito učešće u troškovima

  Za zdravstveno osiguranje se obračunavaju premije, koje obavezno moraju biti plaćene. Visina premije osnovnog osiguranja zavisi od mesta stanovanja, starosti, modela osiguranja i franšize. Franšiza je godišnje učešće u troškovima kod osnovnog osiguranja. Kod odraslih se franšiza može slobodno izabrati od CHF 300.– do CHF 2500.– sa dodatnim postepenim povećanjima između iznosa. Deca i omladina do navršene 18. godine života mogu da budu osigurani sa franšizom od CHF 0.- do maksimalno CHF 600.- . Osiguranici moraju iznos franšize najpre sami plaćati, pre nego što društvo za zdravstveno osiguranje preuzme troškove.

  Ako je iznos franšize dostignut, društvo za zdravstveno osiguranje se uključuje kod pokrivanja daljih troškova. Vi sami pritom plaćate zakonski uređeno vlastito učešće u troškovima.
   

  • Odrasli: 10% vlastitog učešća u troškovima do maksimalno CHF 700.–
  • Deca: 10% vlastitog učešća u troškovima do CHF 350.-

   

  Dobro je znati

  Što je viša franšiza (deo koji osoba sama plaća), utoliko je niža premija (mesečni troškovi). Kod dece se franšiza može uštedeti (franšiza CHF 0.-).

  Ovako možete uštedeti premije

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja

  Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je obavezno. Ukoliko imate ugovor o radu i radite minimum 8 sati nedeljno, osigurani ste preko poslodavca od posledica nesrećnog slučaja. Pokrivenost se određuje na osnovu zakona o osiguranju od posledica nesrećnog slučaja UVG. Kod društva za zdravstveno osiguranje možete tako “isključiti” osiguranje od posledica nesrećnog slučaja i uštedeti troškove. Osobe sa niskim primanjima imaju, pored toga, pravo na dodatak na premije za zdravstveno osiguranje. Ovaj dodatak se zove Prämienverbilligung.

  Ako samostalno obavljate delatnost ili ako ste manje od osam sati nedeljno zaposleni kod poslodavca, niste automatski osigurani od posledica nesrećnog slučaja. Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja možete, kao dodatak, ugovoriti kod Vašeg društva za zdravstveno osiguranje.

  Dobro je znati

  U Švajcarskoj je obavezno i zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja. Redovno podešavajte Vaše pokriće prema životnoj situaciji.

 • Stanovanje i svojina

  Osiguranje pokućstva

  Naše osiguranje pokućstva čuva svu Vašu pokretnu imovinu kod štete kao posledice požara i elementarnih nepogoda, kod krađe, štete od vode i lomljenja stakla. Osigurani su nameštaj, odeća i obuća, televizor, kompjuter, mobilni telefon, sportski uređaji i čak i kućni ljubimci.

  Osiguranje od privatne odgovornosti

  Vaš pas u šetnji ujede osobu koja džogira ili oštetite prilikom isparkiravanja drugi auto. Naše osiguranje od privatne odgovornosti čuva Vašu imovinu, ukoliko trećoj osobi nanesete štetu na stvari ili štetu na osobi.

  Dobro je znati: Osiguranje od privatne odgovornost nije obavezno. Kod iznajmljivanja stana, stanodavac najčešće traži zaključenje ovog pokrića. Pored toga, osiguranje od privatne odgovornost je u nekim kantonima obavezno za vlasnike pasa.

  Osiguranje zgrade

  Naše osiguranje zgrade čuva Vašu kuću za jednu do tri porodice ili stan u sopstvenom vlasništvu od šteta koje su posledice požara i elementarnih nepogoda, štete od vode i lomljenja stakla.

  Osiguranje pravne zaštite

  Sporovi sa stanodavcem ili saobraćajna nesreća mogu brzo prouzrokovati duge i skupe sudske sporove, čak i kada je pravo na Vašoj strani. Osiguranje pravne zaštite Visane Vam pomaže kod advokatskih ili sudskih troškova, troškova za ekspertize, veštačenja ili odštete procesnih troškova.

  Dobro je znati: Kod sporova sa lekarima ili nosiocima socijalnog i privatnog osiguranja, svim osiguranicima sa osnovnim osiguranjem zaključenim kod Visane, stoji besplatno na raspolaganju naše osiguranje pravne zaštite u vezi sa zdravstvenim pitanjima.

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Vozila i putovanja

  Auto osiguranje

  Zakočili ste prekasno? Prevideli ste stub na parkiralištu? Visana auto osiguranje nudi sveobuhvatno osiguravajuće pokriće sa garantovanom zaštitom od troškova koji su posledica nesrećnog slučaja ili drugih nezgoda.

  Putno osiguranje

  Svejedno kuda putujete, sa našim putnim osiguranjem Vacanza uživate u bezbrižnim boravcima u inostranstvu. Zahvaljujući našoj 24-časovnoj-momentalnoj-usluzi, osiguranju kod troškova otkazivanja i preuzimanju bolničkih troškova u celom svetu, ste na putu osigurani za slučaj bolesti, od posledica nesrećnog slučaja i drugih slučaja.

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Materijalno zbrinjavanje za budućnost i imovina

  Materijalno zbrinjavanje za budućnost (Štedno osiguranje)

  Materijalno se zbrinite za budućnost i uštedite porez sa 3a-računom. Sa Visaninim rešenjem za materijalno zbrinjavanje za budućnost, štedite za budućnost – i možete svake godine CHF 7'056.- odbiti od poreza. Ako samostalno obavljate delatnost, čak i više.

  Osiguranje kapitala

  Naše osiguranje kapitala štiti Vas i Vašu porodicu od finansijskih posledica u slučaju bolesti ili nesreće. Mi preporučujemo osiguranje kapitala za decu i omladinu, studente i studentkinje, nezaposlena lica, lica koja samostalno obavljaju delatnost i lica u radnom odnosu, kako bi popunili postojeće praznine u pokriću.

  Osiguranje dnevnica u šlucaju bolesti

  Sa našim osiguranjem dnevnica šlucaju bolesti štitite se od finansijskih posledica, kada više ne možete da radite. Bilo zbog nesrećnog slučaja, bolesti ili materinstva.

  * Naša internet strana postoji na nemačkom, francuskom i italijanskom. Za druge jezike koristite funkciju automatskog prevoda Vašeg browsera.

 • Ček-lista za selidbu

  U šest jednostavnih koraka doći u Švajcarsku

  1. Prijava

  • Prijavite svoje prebivalište u roku od osam dana od doseljenja u Švajcarsku
  • Zatražite dozvolu boravka i/ili dozvolu za rad kod boravka dužeg od tri meseca

  Kontaktirajte službu za kontrolu boravka Vaše opštine stanovanja. Sve informacije i kontakte možete naći na sem.admin.ch

  2. Osiguranje

  • Zaključite u roku od tri meseca od doseljenja Vaše obavezno zdravstveno osiguranje

  3. Stanovanje

  Uporedite ponude nekretnina kod agencija ili online-ponudioca. Ako razgledate stan, držite pripremljena sledeća dokumenta:

   

  • Kopiju Vaše dozvole boravka ili važećeg ličnog dokumenta
  • Kopiju Vašeg ugovora o radu
  • Podatke za kontakt Vašeg poslednjeg stanodavca
  • Izvod iz registra prinudnih izvršenja (može se pribaviti kod opštine stanovanja)

  4. Bankovni račun

  Sve što treba znati na temu banaka i svih švajcarskih finansijskih institucija, možete naći na schweizer-banken.info. Kako bi otvorili račun u banci, držite pripremljena sledeća dokumenta:

   

  • Važeći lični dokument
  • Dozvolu boravka ili potvrdu o prebivalištu
  • Ugovor o radu, ukoliko postoji

  5. Vozilo

  Za prijave i formalnosti vezane za vozilo obratite se Vašoj kantonalnoj službi za saobraćaj. Sve adrese i informacije možete naći na asa.ch

   

  • Prenesite svoju vozačku dozvolu najkasnije dvanaest meseci nakon doseljenja
  • Preregistrujte svoje vozilo u roku: Mesec dana kod uvoza novog vozila, dvanaest meseci kod polovnih vozila
  • Zaključite za dozvolu za vozilo švajcarsko osiguranje (obavezno)

  6. Pošta i telekomunikacije

  • Informišite pre doseljenja u Švajcarsku Vašu staru poštu o preusmerenju pošte
  • Zatražite priključak za telefon/internet za Vaše novo mesto prebivališta
  • Javite se kod švajcarske službe za evidenciju za korišćenje radia i televizije:  serafe.ch

  Carinska pravila

  Kod promene prebivališta u Švajcarsku, možete svoje pokućstvo, moguće kolekcije, životinje i Vaš auto, da uvezete bez carine. Jedini uslov je da su uvezeni predmeti minimalno šest meseci upotrebljavani za Vašu ličnu upotrebu i da nakon uvoza i dalje služe za Vašu upotrebu.

Zašto preći kod Visane?

 • sparen-cash-back
  Brzi obračuni usluga i povraćaj uplata

  U nezavisnoj studiji Bonus.ch o zadovoljstvu mušterija smo ocenjeni sa ocenom 5,5 u kategoriji «obrada usluga». I na kompletnoj rang-listi 2022 Visana je nagrađena ocenom 5,4 i dobila je 1. mesto.

 • rechtsschutz
  Besplatno osiguranje pravne zaštite u vezi sa zdravstvenim pitanjima

  Osiguranje pravne zaštite u vezi sa zdravstvenim pitanjima je uključeno kod svih modela osnovnog osiguranja.

 • handy
  myVisana-aplikacija: Obavite sve jednostavno, digitalno

  U myVisana-aplikaciji obavljate sve digitalno i imate svoju kartu osiguranja uvek pri sebi.

 • medi24
  Well: Švajcarska platforma za zdravlje:

  Gratis doctor-chat-pristup tokom 24 sati, 7 dana nedeljno.

 • telefon
  24-sata-hotline tokom 365 dana u godini

  Mi smo svaki dan tu za Vas 24 sata.

 • auszeichnung-gutzeichen
  Usluge vezane za prelazak

  Ako se odlučite za Visanu možete pouzdano sve formalnosti vezane za prelazak prepustiti nama. Mi to obavljamo rado i pouzdano za Vas.

Često postavljanja pitanja

Da li sam obavezan da se osiguram u Švajcarskoj?

Svaka osoba, koja živi duže od tri meseca u Švajcarskoj je zakonski obavezna da zaključi obavezno zdravstveno osiguranje. Svi članovi porodice, odrasli kao i deca, se moraju pojedinačno osigurati.

I kao pogranični radnik ste obavezni da se osigurate u Švajcarskoj. Svaka osoba koja radi u Švajcarskoj, a ima prebivalište u inostranstvu, mora po pravilu da zaključi ugovor o zdravstvenom osiguranju u Švajcarskoj. Mogući su izuzeci u zavisnosti od države prebivališta i nacionalnosti zaposlenog. Informacije o izuzecima nudi Savezna uprava za zdravlje (BAG).

U sledećim slučajevima ne postoji obaveza da se osigurate:

 • Zaposleni ste u EU-/EFTA-državi ili primate penziju iz EU-/EFTA države i doseljavate se u Švajcarsku.
 • Upućeni ste u Švajcarsku od svog poslodavca sa sedištem u EU ili EFTA za period do 24 meseci, i zato se privremeno selite u Švajcarsku.
 • Vi ste član diplomatskih misija ili internacionalnih organizacija i uživate privilegije u skladu sa međunarodnim pravom.

Dalje informacije o obavezi osiguranja u Švajcarskoj možete naći ovde.

 

Da li se moram osigurati odmah po dolasku?

Nakon Vašeg dolaska imate tri meseca vremena da osigurate sebe i članove Vaše porodice kod nekog društva za zdravstveno osiguranje. Isti rok važi za roditelje novorođenčeta. Da li ste trudni i planirate preseljenje za Švajcarsku? Vašu bebu možete prijaviti i pre rođenja.

Gde se mogu osigurati?

Kod svakog društva za zdravstveno osiguranje u Švajcarskoj. Trenutno ima oko 60 ponudioca. Visana pripada jednom od najvećih društava za zdravstveno osiguranje. Oko sedam procenata populacije u Švajcarskoj je osigurano kod Visane.

Zašto su premije u Švajcarskoj toliko visoke?

Švajcarska ima jedan od najboljih zdravstvenih sistema u svetu. Osnovna zdravstvena zaštita je sveobuhvatna i na visokom nivou. Ovakav sistem ima svoju cenu, koja se oslikava u premijama.

Zbog čega moj poznanik u seoskom području plaća manje premije nego ja?

Švajcarska je podeljena u različite regione prema premijama. Zbog toga plaćate u zavisnosti od opštine ili mesta stanovanja više ili niže premije.

Kako mogu da uštedim na premijama?

Tako što na primer, promenanite franšizu ili model osiguranja. Što je viša franšiza, utoliko je niža premija. Uvek pred 1. januar možete promeniti franšizu ili se odlučiti za drugi, jeftiniji model osiguranja, na primer Combi Care.

Svoje osiguranje možete zaustaviti (pauzirati), ako duže od tri meseca stanujete u inostranstvu, ili ako se zbog svojih poslovnih aktivnosti morate drugačije osigurati. Kod pauziranja plaćate 10% Vaše premije, i možete nakon povratka da reaktivirate Vaše dodatno osiguranje, bezuslovno i bez deklaracije o zdravstvenom stanju.

Ovako možete uštedeti

 

 • Ako svoje premije plaćate na pola godine, dobijate od nas popust na premije od 1%. Kod plaćanja svih premija jednom u godini je popust čak 2%.
   
 • Možete zaključiti višegodišnje ugovore i da na taj način dobijete popuste. 3-godišnji ugovor omogućava Vam 2% popusta ili 5-godišnji ugovor čak 3% popusta.
   
 • Sa ambulantnim dodatnim osiguranjem profitirate od naših wellness-čekova za fitnes, kurseve i oporavak. Na taj način možete uštedeti do CHF 350.- godišnje.
   
 • Sa našim digitalnim bonus programom myPoints možete dobiti do CHF 120.- godišnje za Vaše kretanje i lojalnost.


Ovako štedite na premijama

Da li mi je potrebno osiguranje od posledica nesrećnog slučaja u osnovnom osiguranju?

Ako ste minimalno 8 sati nedeljno zaposleni kod poslodavca, ne treba Vam vlastito osiguranje od posledica nesrećnog slučaja. U ovom slučaju ste preko poslodavca osigurani od posledica nesrećnog slučaja.

Zbog čega deca nemaju franšizu?

Za decu ne postoji zakonski propisana godišnja franšiza. Kao roditelji preuzimate samo vlastito učešće u troškovima, koje se obračunava preko troškova lečenja. Ovaj iznos je godišnje maksimalno CHF 350.-. Ako je više dece jedne porodice osigurano kod Visane, godišnje učešće u troškovima iznosi maksimalno CHF 950.-.

Kako da tumačim obračun usluga?

Obračun usluga dobijate uvek kada koristite usluge, na primer, kada ste bili kod lekara. Lekar šalje, u normalnom slučaju, račun direktno nama i mi ga plaćamo, pre nego što od Vas zatražimo deo koji Vi plaćate. Obračun usluga za ambulantno lečenje sadrži puno bitnih informacija.
 

 • Podatke o osiguranim osobama
 • Podatke o pružatelju usluga/izdavaocu računa (lekar, terapeut, apoteka, laboratorija, lekovima i sl.)
 • Datum lečenja i trajanje
 • Sastav obračuna usluga


U prvom delu stoji da li su pružene usluge pokrivene osnovnim osiguranjem (KVG) ili dodatnim osiguranjem (VVG). U sledeće tri kolone naći ćete dalje informacije:
 

 • Franšiza: Sa franšizom koju ste izabrali učestvujete kod snošenja troškova za lekara, bolnicu, lekove itd.
 • Vlastito učešće u troškovima: Kod troškova lečenja koji prelaze ugovorenu franšizu, društvo za zdravstveno osiguranje učestvuje do 90 posto, ostatak od 10 posto (maksimalno CHF 700.– godišnje) Vi plaćate kao vlastito učešće u troškovima.
 • Neosigurani iznos: Usluge koje ne preuzima ni osnovno, ni dodatno osiguranje. Ove troškove morate sami plaćati.


Ispod liste vidite koliko je društvo za zdravstveno osiguranje uplatilo pružaocu usluga. Visana plaća celi račun i traži od Vas deo koji Vi morate platiti.

U određenim slučajevima sami plaćate račun pružaocu usluga. Visana onda Vama uplaćuje deo koji ona preuzima kao društvo za zdravstveno osiguranje. Na kraju strane naći ćete pregled učešća u troškovima za tekuću godinu.

Obračun usluga za stacionarno lečenje sadrži, manje ili više, iste informacije. Jedina razlika je, što kod stacionarnog boravka morate sami plaćati zakonski propisani iznos za bolničko lečenje od CHF 15.- dnevno. Ove informacije, celu sumu i vlastito učešće u troškovima vidite u tabeli koja prikazuje podelu troškova, kod «Ihr Anteil».

Šta mi donosi Visana-aplikacija?

Visana-aplikaciju možete besplatno skinuti iz App Store ili Google Play. Sa Visana-aplikacijom i portalom za mušterije myVisana možete udobno, online, obaviti sve poslove vezane za osiguranje. U portalu za mušterije možete
 

 • Imati pristup na sve polise, račune i obračune usluga cele porodice
 • Fotografisati račune od lekara, učitati ih i direktno poslati Visani digitalnim putem
 • Proveriti učešće u troškovima Visane kao i vlastito učešće u troškovima
 • Proveriti varijate franšiza i online ih promeniti
 • Putem push-obaveštenja biti obavešteni kada stignu nova dokumenta
 • Pristupiti kartama osiguranja cele porodice i pogledati ih
 • «Prevesti» lekarske i bolničke račune na opšte razumljiv jezik


Preko aplikacije možete pristupiti i na digitalni bonus program myPoints. Tako možete dobiti do CHF 120.- godišnje za kretanje i lojalnost. Pažnja: samo osiguranici koji imaju dodatno osiguranje kod Visane i koji su stariji od 12 godina, mogu koristiti myPoints.

Well, švajcarska aplikacija za zdravlje, je isto uključena u Visana-aplikaciju. Zahvaljujući Well možete, na primer, kod tegoba da se besplatno dopisujete sa lekarom u Doctor Chat, da koristite Symptom-Checker ili da ugovarate termine sa lekarima.

Više o myVisana

Zašto ne dobijam više račune na papiru, ako koristim apliakciju?

Kako bi smanjili upotrebu papira, svi osiguranici dobijaju svoja dokumenta i račune isključivo i direktno u aplikaciji.

Kako mogu da otkažem svoje osiguranje?

Kraj osiguranja se određuje u skladu sa zakonskim odredbama (KVG/VVG). Otkaz mora uslediti pismeno i u roku, što znači, mora najkasnije poslednjeg radnog dana pre početka otkaznog roka stići u Visanu.

Za raskid osnovnog osiguranja, pismo mora najkasnije poslednjeg radnog dana u novembru biti kod Visane. Dodatna osiguranja imaju otkazni rok od tri meseca. Ovo pismo mora najkasnije poslednjeg radnog dana u septembru biti kod osiguravača.