Mirë se vini në Zvicër

Mirë se vini! Me vendosjen në Zvicër, një kapitull i ri fillon për ju. Shumë gjëra janë ende të reja dhe të panjohura, ne e kuptojmë këtë. Në këtë faqe do të gjeni informacionin më të rëndësishëm për sigurimin tuaj shëndetësor në Zvicër, këshilla të dobishme dhe përgjigje për pyetjet e bëra shpesh.

Visana është një nga kompanitë më të mëdha të sigurimeve shëndetësore në Zvicër

Icon calculator

Kaloni në Visana tani

Hidhni hapin e parë drejt sigurimit të klasit të parë dhe zgjidhni paketën tuaj optimale.

Termat më të rëndësishme

 • check-circle
  Sigurimi Bazë dhe Sigurimi Suplementar

  Sigurimi Bazë është i detyrueshëm dhe përfitimet janë të përcaktuara me ligj, janë të njëjta te të gjitha kompanitë e sigurimeve shëndetësore. Sigurimi Suplementar është vullnetar dhe zgjeron përfitimet e Sigurimit Bazë.

 • sparen-cash-back
  Primi

  Primi i Sigurimit është shuma kontraktuale që paguani për sigurimin tuaj. Primi mund të paguhet çdo muaj, çdo gjashtëmujor ose çdo vit.

 • doktor
  Franshiza

  Franshiza është pjesëmarrja juaj në trajtimet mjekësore që faturohen nga sigurimi Bazë.  

  Është mirë të dihet: sa më e lartë të jetë franshiza, aq më i ulët është primi.

 • absenzenrechner-1
  Bashkëpagesa

  Nëse franshiza është shteruar, ju paguani 10% të të gjitha kostove të mëtejshme si "bashkëpagesë". Pjesën tjetër e merr përsipër Sigurimi shëndetësor.  

 • managed-care-HMO
  Modelet e Sigurimit Bazë

  Ju mund të zgjidhni midis modeleve të ndryshme për sigurimin tuaj Bazë. Këto rregullojnë se kë të kontaktoni fillimisht, përpara se të përdorni shërbimet mjekësore: zgjedhja e lirë e mjekut, mjekun e familjes, telemjekësinë apo një përzierje të mjekut të familjes dhe të telemjekësisë.

 • invaliditaet-bei-unfall
  Sigurimi i Aksidenteve

  Nëse jeni i/e punësuar dhe punoni më shumë se 8 orë në javë, jeni të siguruar ndaj aksidenteve përmes punëdhënësit tuaj.

 • sparen
  Reduktimi i primit

  Personat me të ardhura të ulëta mund të aplikojnë për mbështetje financiare, e ashtuquajtura reduktim i primit.

Ne jemi këtu për ju

Këshilla falas dhe personale

Rezervoni një takim online tani

Sistemi zviceran i sigurimeve shëndetësore

Pas hyrjes në Zvicër, keni tre muaj kohë për të bërë Sigurimin Bazë. Të gjithë anëtarët e një familjeje, të rritur dhe fëmijë, duhet të sigurohen individualisht.

Nëse regjistroheni brenda kësaj periudhe, jeni i/e siguruar që nga momenti kur merrni vendbanimin. Sigurimi shëndetësor rimburson çdo kosto në mënyrë retrospektive deri në fillimin e sigurimit dhe primet duhet të paguhen gjithashtu në mënyrë retrospektive nga kjo datë. Nëse humbisni afatin tremujor të regjistrimit, mbulimi i sigurimit fillon vetëm në datën e anëtarësimit. Për më tepër, një tarifë shtesë primi do të paguhet për regjistrim të vonuar.

 • Sigurimi Bazë

  Sigurimi Bazë është i detyrueshëm dhe garanton kujdes shëndetësor bazë gjithëpërfshirës për të gjithë. Ai mbulon shpenzimet e sëmundjes, aksidentit ose lehonisë.

  Përfitimet e Sigurimit Bazë janë të njëjta për çdo kompani sigurimi shëndetësor. Primi ndryshon nga ofruesi në ofrues dhe varion sipas vendbanimit dhe moshës së personit të siguruar, modelit të zgjedhur të sigurimit dhe franshizës. Në një qytet më të madh, si Zyrihu, Berna apo Gjeneva, primet janë më të lartë se në zonat rurale ose në qytetet më të vogla.

  Modeli i sigurimit

  Me Sigurimin Bazë, ju zgjidhni një model që u përshtatet më së miri nevojave tuaja. Në varësi të modelit ndryshon edhe shuma e primit.

  • Modeli tradicional: Zgjedhja e lirë e mjekut
   Ju vendosni vetë se cilit mjek t’i besoni dhe mund të shkoni direkt te specialisti.

  • Modelet e mjekut të familjes:
   Mjeku juaj i familjes ose një qendër shëndetësore është pika juaj e parë e kontaktit.

  • Modelet telemjekësore:
   Ju gjithmonë kontaktoni fillimisht me Medi24 – me telefon ose me chat.

  • Modeli i kombinuar: mjeku i familjes dhe telemjekësia
   Zgjedhja është e juaja: ju kontaktoni mjekun tuaj të familjes ose Medi24.

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Sigurimi Suplementar

  Sigurimi Suplementar është vullnetar dhe plotëson përfitimet e Sigurimit Bazë. Ofertat e kompanive të sigurimit shëndetësor janë të ndryshme. Shpesh sigurohen: shpenzimet që lidhen me strehimin në spital ose qëndrimin jashtë vendit, trajtimi nga specialistët, mjekësia alternative, ekzaminimet parandaluese, korrigjimi i pozicionit të dhëmbëve dhe vaksinat.

  Sigurimi ynë Suplementar me një shikim

  • Ambulatori: Kontributet për syzet/lentet e kontaktit, fitnesin/mirëqenien, kostot e transportit dhe shpëtimit, ekzaminime kontrolli dhe parandaluese, si dhe medikamentet shtesë.
  • Komplementari: Kontributet për trajtimet dhe format e terapisë alternative si dhe ilaçet e mjekësisë komplementare.
  • Spitalori: Më shumë rehati dhe privatësi në spital. Zgjedhja e lirë e spitalit në të gjithë Zvicrën, dhomë teke ose dyshe, zgjedhja e mjekut në varësi të repartit të përzgjedhur dhe shërbime shtesë si kura ose Rooming-In.
  • Basic: Përfshin sigurimet suplementare Ambulator II, Komplementar II dhe Sigurimin Suplementar Spitalor sipas zgjedhjes suaj.

  Përveç tre sigurimeve tona suplementare, Ambulatore, Spitalore dhe Komplementare, ne ju ofrojmë sigurime të tjera specifike suplementare për shëndetin tuaj dentar ose, për shembull, për sigurinë tuaj financiare në rast sëmundjeje ose aksidenti. 

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Primi, franshiza dhe bashkëpagesa

  Primi është tarifa mujore që duhet të paguhet domosdoshmërisht për sigurimin shëndetësor. Shuma e primit për Sigurimin Bazë varet nga vendi i banimit, mosha, modeli i sigurimit dhe franshiza. Franshiza është pjesëmarrja vjetore në kostot për Sigurimin Bazë. Për të rriturit, franshiza mund të zgjidhet lirisht nga 300 CHF deri në 2500 CHF, me disa shkallëzime në mes. Fëmijët dhe të rinjtë deri në moshën 18 vjeç mund të sigurohen me një franshizë nga 0 CHF deri në një maksimum prej 600 CHF. Personi i siguruar duhet fillimisht të paguajë vetë franshizën, më pas kompania e sigurimit shëndetësor merr përsipër shpenzimet.

  Pasi paguhet franshiza, kompania e sigurimit shëndetësor kontribuon në kostot e mëtejshme, me përjashtim të  shumës së bashkëpagesës ligjore, që ju e paguani vetë:

  • Të rriturit: 10% shumë e bashkëpagesës, deri në një maksimum prej 700 CHF. –
  • Fëmijët: 10% shumë e bashkëpagesës, deri në 350 CHF. –

  Është mirë të dihet

  Sa më e lartë të jetë franshiza (pjesa që paguani vetë), aq më i ulët është primi (tarifa mujore). Franshiza mund të ruhet për fëmijët (franshiza CHF 0.-).

  Kështu kurseni në primet

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Sigurimi i aksidenteve

  Sigurimi i aksidenteve është i detyrueshëm. Nëse keni një kontratë pune dhe punoni të paktën 8 orë në javë, tashmë e keni sigurimin e aksidenteve përmes punëdhënësit tuaj. Mbulimi bazohet në Aktin e Sigurimit të Aksidenteve ASA/UVG. Në këtë rast, në sigurimin shëndetësor ju mund të "përjashtoni" sigurimin e aksidenteve dhe të kurseni në kosto. Personat me të ardhura të ulëta, gjithashtu, kanë të drejtën e një kontributi në primet e tyre të sigurimit shëndetësor. Ky kontribut quhet reduktim i primit.

  Nëse jeni i/e vetëpunësuar, jo i/e punësuar me fitim ose i/e punësuar nga një kompani për më pak se tetë orë në javë, nuk jeni i/e siguruar automatikisht nga aksidentet. Me kompaninë tuaj të sigurimit shëndetësor, ju mund të bëni, gjithashtu, sigurimin suplementar të aksidenteve.

  Është mirë të dihet

  Sigurimi shëndetësor dhe sigurimi i aksidenteve janë të detyrueshëm në Zvicër. Rregullisht përshtatni mbulesën tuaj me situatën tuaj të re të jetës.

 • Banimi dhe prona

  Sigurimi i sendeve shtëpiake

  Sigurimi ynë i sendeve shtëpiake mbron sendet tuaja në rast dëmtimi të shkaktuar nga zjarri dhe rreziqet natyrore, vjedhja, dëmtimi i ujit dhe thyerja e xhamit. Mobiljet, veshmbathjet dhe këpucët, TV, PC, celulari, pajisjet sportive, madje edhe kafshët shtëpiake mund të sigurohen.

  Sigurimi i përgjegjësisë ligjore

  Qeni juaj kafshon një vrapues gjatë ecjes ose ju dëmtoni një makinë tjetër ndërsa dilni nga një vendi i parkimit. Sigurimi ynë i përgjegjësisë ligjore mbron pasuritë tuaja nëse i shkaktoni dëme pronës ose lëndime personale një pale të tretë.

  Është mirë të dihet: Sigurimi i përgjegjësisë ligjore nuk është i detyrueshëm. Megjithatë, për të marrë me qera një apartament, qeradhënësi zakonisht kërkon që ky mbulim të jetë bërë. Përveç kësaj, në disa kantone sigurimi i përgjegjësisë ligjore është i detyrueshëm për pronarët e qenve.

  Sigurimi i ndërtesës

  Sigurimi ynë i ndërtesës mbron shtëpinë tuaj me një deri në tre familje, apo godinën tuaj, kundër dëmtimeve të shkaktuara nga zjarri dhe rreziqet natyrore, dëmtimi i ujit dhe thyerja e xhamit.

  Sigurimi i mbrojtjes ligjore

  Mosmarrëveshjet me qeradhënësin ose një aksident trafiku mund të çojnë shpejt në çështje gjyqësore të gjata dhe të shtrenjta, edhe nëse keni të drejtë. Mbrojtja ligjore nga Visana ju ndihmon me shpenzimet e avokatit ose të gjyqit, shpenzimet për opinione ekspertësh, vlerësimet e ekspertëve ose kompensimin e proceseve gjyqësore.

  Është mirë të dihet: Në rast mosmarrëveshjesh me mjekë apo kompani të sigurimeve shoqërore dhe private, të gjithë personat e siguruar me Sigurimin Bazë nga Visana kanë akses në mbrojtjen tonë ligjore shëndetësore pa pagesë.

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Automjetet dhe udhëtimet

  Sigurimi i makinës

  Frenove shumë vonë? Keni goditur postin në garazhin publik të parkimit? Sigurimi i makinave Visana ofron mbulim të gjthanshëm sigurimi me mbrojtje të garantuar ndaj kostove të një aksidenti dhe prishjeve të tjera.

  Sigurimi i udhëtimit

  Pavarësisht se ku udhëtoni, me sigurimin tonë të udhëtimit Vacanza mund të shijoni një qëndrim të shkujdesur jashtë vendit. Falë shërbimit tonë të ndihmës urgjente 24-orëshe, sigurimit për kostot e anulimit dhe mbulimit të kostove të spitalit në mbarë botën, ju jeni i/e siguruar kundrejt sëmundjeve, aksidenteve dhe incidenteve të tjera në rrugë.

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Pensioni dhe pasuria

  Pensioni

  Kurseni pensionin dhe taksat me një llogari 3a. Me zgjidhjen e pensioneve të Visana-s, ju kurseni për të ardhmen – dhe mund të zbrisni 7,056 CHF nga taksat tuaja çdo vit. Nëse jeni i/e vetëpunësuar, mund të kurseni më shumë.

  Sigurimi i kapitalit

  Sigurimi ynë i kapitalit mbron ju dhe familjen tuaj nga pasojat financiare të sëmundjes dhe aksidentit. Për të mbyllur boshllëqet ekzistuese në mbulim, ne rekomandojmë sigurimin e kapitalit për fëmijët dhe të rinjtë, studentët, personat që nuk janë të punësuar, të vetëpunësuarit dhe të punësuarit.

  Sigurimi i ndihmës ditore

  Me sigurimin tonë të ndihmës ditore ju mbroni veten nga pasojat financiare nëse nuk mund të punoni më. Qoftë për shkak të një aksidenti, sëmundjeje apo amësie.

  * Faqja jonë e internetit është në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht. Për gjuhë të tjera, përdorni funksionin e përkthimit automatik të shfletuesit tuaj.

 • Lista kontrolluese për zhvendosjen

  Mbërrini në Zvicër në gjashtë hapa të thjeshtë

  1. Regjistrimi

  • Regjistroni vendbanimin tuaj brenda tetë ditëve nga shpërngulja në Zvicër
  • Aplikoni për leje qëndrimi dhe/ose pune nëse qëndroni për më shumë se tre muaj


  Për ta bërë këtë, kontaktoni zyrën e regjistrimit të banorëve në komunën tuaj të banimit. Të gjitha informacionet dhe kontaktet mund t'i gjeni në sem.admin.ch

  2. Sigurimi

  • Merrni sigurimin tuaj të detyrueshëm shëndetësor brenda tre muajve nga zhvendosja këtu

  3. Banimi

  Krahasoni ofertat e pasurive të paluajtshme nga agjencitë ose ofruesit online. Kur vizitoni një apartament, të keni gati dokumentet e mëposhtme:
   

  • Kopja e lejes tuaj të qëndrimit ose një dokument identifikimi i vlefshëm
  • Kopja e kontratës tuaj të punës
  • Detajet e kontaktit të qeradhënësit tuaj të fundit
  • Informacioni për ekzekutimin e detyrueshëm (i disponueshëm nga komuna e vendbanimit tuaj)

  4. Llogaria bankare

  Ju mund të gjeni informacione të dobishme për bankat dhe të gjitha institucionet financiare zvicerane në schweizer-banken.info. Për të hapur një llogari bankare, të keni gati dokumentet e mëposhtme:

   

  • Dokument idetifikimi të vlefshëm
  • Leje qëndrimi ose vërtetim të vendbanimit
  • Kontrata e punës, nëse keni

  5. Automjeti

  Për regjistrimin dhe formalitetet në lidhje me automjetin, kontaktoni zyrën tuaj kantonale të trafikut rrugor. Të gjitha adresat dhe informacionet mund t'i gjeni në asa.ch

   

  • Të rishkruhet patenta e shoferit jo më vonë se dymbëdhjetë muaj pas hyrjes në vend
  • Regjistroni automjetin tuaj brenda afatit: një muaj kur importoni një automjet të ri, dymbëdhjetë muaj për automjetet e përdorura
  • Merrni sigurim zviceran për regjistrimin e automjetit (i detyrueshëm)

  6. Posta dhe Telekomunikacioni

  • Para se të transferoheni në Zvicër, informoni postën tuaj të vjetër për një urdhër ridërgimi.  
  • Aplikoni për një lidhje fikse dhe/ose internet për vendbanimin tuaj të ri
  • Regjistrohuni në agjencinë zvicerane të arkëtimit të tarifave radiotelevizive: serafe.ch

  Rregullat doganore

  Nëse e zhvendosni vendbanimin tuaj në Zvicër, mund të importoni sendet tuaja shtëpiake, çdo koleksion, kafshë dhe makinën tuaj pa doganë. Kushti i vetëm është që artikujt e importuar të jenë përdorur nga ju personalisht për të paktën gjashtë muaj dhe të vazhdoni t'i përdorni pas importit.

Pse të kaloni në Visana?

 • sparen-cash-back
  Faturimi i përfitimeve dhe rimbursimi i shpejtë

  Në studimin e pavarur të kënaqësisë së klientit nga Bonus.ch, ne jemi kompania më e mirë e sigurimeve shëndetësore me notën 5.5 në kategorinë "Përpunimi i përfitimeve". Në renditjen e përgjithshme të vitit 2022, Visana-s iu dha edhe nota më e mirë prej 5.4 dhe vendi i parë.

 • rechtsschutz
  Sigurimi pa pagesë i mbrojtjes ligjore shëndetësore

  Sigurimi i mbrojtjes ligjore shëndetësore përfshihet në të gjitha modelet e Sigurimit Bazë.

 • handy
  Aplikacioni myVisana: Thjesht bëni gjithçka në mënyrë dixhitale

  Në aplikacionin myVisana, ju bëni gjithçka në mënyrë dixhitale dhe keni gjithmonë me vete kartelën tuaj të sigurimit.

 • medi24
  Well: Platforma shëndetësore për Zvicrën

  Qasje falas në Doctor Chat 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

 • telefon
  Linja telefonike 24 orë, 365 ditë në vit

  Ne jemi pranë jush gjatë gjithë kohës, çdo ditë.

 • auszeichnung-gutzeichen
  Shërbimi i shkëmbimit valutor

  Nëse zgjidhni Visana-n, mund të na lini të sigurtë të gjitha formalitetet e shkëmbimit. Ne do ta bëjmë këtë me kënaqësi dhe besueshmëri për ju.

Pyetjet e bëra më shpesh

Kur duhet të jem i/e siguruar në Zvicër?

Çdo person që jeton në Zvicër për më shumë se tre muaj është i detyruar ligjërisht të bëjë sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Të gjithë anëtarët e një familjeje, të rritur dhe fëmijë, duhet të sigurohen individualisht.

Si udhëtar ndërkufitar, ju i nënshtroheni gjithashtu sigurimit të detyrueshëm në Zvicër. Çdo person me banim jashtë vendit dhe që punon në Zvicër duhet të bëjë në përgjithësi sigurim shëndetësor në Zvicër. Përjashtimet janë të mundshme në varësi të vendit të banimit dhe kombësisë së punonjësit. Zyra Federale e Shëndetit Publik (ZFShP/BAG) jep informacion në lidhje me përjashtimet.

Ju nuk i nënshtroheni sigurimit të detyrueshëm në rastet e mëposhtme:

 • Ju punoni në një vend të BE/EU-SETL/EFTA ose merrni pension ekskluzivisht nga një vend i BE/EU-SETL/EFTA dhe po vendoseni në Zvicër.  
 • Ju jeni dërguar në Zvicër nga punëdhënësi juaj me bazë në BE ose EFTA për një periudhë deri në 24 muaj dhe për këtë arsye po vendoseni përkohësisht në Zvicër.
 • Ju jeni anëtar i misioneve diplomatike ose organizatave ndërkombëtare dhe keni privilegje sipas ligjit ndërkombëtar.

Informacione të mëtejshme mbi detyrimin për t’u siguruar në Zvicër mund të gjeni këtu.

 

A duhet ta bëj sigurimin sapo të mbërrij?

Pas mbërritjes tuaj, ju keni tre muaj kohë për të siguruar veten dhe anëtarët e familjes tuaj në një kompani sigurimi shëndetësor. I njëjti afat vlen edhe për prindërit e një të porsalinduri. Jeni shtatzënë dhe planifikoni të transferoheni në Zvicër? Ju mund ta regjistroni fëmijën tuaj edhe para lindjes.

Ku mund ta bëj sigurimin?

Në çdo kompani të sigurimit shëndetësor në Zvicër. Aktualisht ka rreth 60 ofrues. Visana është një nga kompanitë më të mëdha të sigurimeve shëndetësore. Rreth shtatë për qind e popullsisë zvicerane është e siguruar me Visana.

Pse janë kaq të larta primet në Zvicër?

Zvicra ka një ndër sistemet më të mira të kujdesit shëndetësor në botë. Kujdesi bazë është gjithëpërfshirës dhe cilësor. Ky sistem vjen me një çmim, i cili reflektohet në primet.

Pse miku im në fshat paguan një prim më të ulët se unë?

Zvicra është e ndarë në rajone të ndryshme primi. Prandaj, ju paguani prime më të larta ose më të ulëta, në varësi të komunës dhe vendbanimit.

Si mund të kursej në prime?

Për shembull, duke ndryshuar franshizën ose modelin e sigurimit. Sa më e lartë të jetë franshiza, aq më i ulët është primi. Ju gjithmonë mund ta ndryshoni franshizën për më 1 janar ose të zgjidhni një model tjetër sigurimi më të lirë, siç është Combi Care.

Ju mund ta pezulloni (pauzoni) sigurimin nëse jetoni jashtë vendit për më shumë se tre muaj, ose nëse duhet të bëni sigurime të tjera për shkak të aktivitetit tuaj profesional. Në rast pezullimi, ju paguani 10% të primit dhe mund ta riaktivizoni sigurimin suplementar pa rezervë dhe pa deklaratë shëndetësore pas kthimit tuaj.

Kështu mund të kurseni

 

 • Nëse e paguani primin tuaj çdo gjashtë muaj, ne ju ofrojmë një zbritje të primit prej 1%. Me pagesë vjetore është edhe 2%.
   
 • Ju mund të lidhni kontrata shumëvjeçare dhe në këtë mënyrë të merrni zbritje. Një kontratë 3-vjeçare ju jep 2% zbritje dhe një kontratë 5-vjeçare edhe 3% zbritje.
   
 • Me Sigurimin Suplementar Ambulator, ju përfitoni nga kuponët tanë të mirëqenies për palestër, kurse dhe relaksim. Kjo ju lejon të kurseni deri në 350 CHF në vit.
   
 • Me programin tonë të bonusit dixhital myPoints, ju mund të merrni deri në 120 CHF në vit për lëvizjen tuaj dhe besnikërinë e klientit.
   

Kështu kurseni në prime

A kam nevojë për mbulim aksidentesh në Sigurimin Bazë?

Nëse jeni i/e punësuar nga një punëdhënës për të paktën 8 orë në javë, nuk keni nevojë për sigurimin tuaj për aksidente. Në këtë rast, ju jeni të siguruar kundrejt aksidenteve përmes punëdhënësit tuaj.

Pse fëmijët nuk kanë franshizë?

Ligji nuk parasheh franshizë për fëmijët. Si prindër, ju paguani vetëm shumën e bashkëpagesës që vihet mbi shpenzimet mjekësore. Kjo arrin në një maksimum prej 350 CHF në vit. Nëse disa fëmijë në një familje janë të siguruar në Visana, pjesa totale e kostos vjetore është maksimumi 950 CHF.

Si mund ta lexoj deklaratën e përfitimit?

Do të merrni gjithmonë deklarata kur keni marrë një përfitim, për shembull kur keni shkuar te mjeku. Mjeku normalisht na e dërgon direkt faturën dhe ne e paguajmë atë përpara se të rimbursojmë pjesën tuaj. Deklarata e përfitimit për trajtimin ambulator përmban shumë informacione të rëndësishme.
 

 • Të dhënat e personit të siguruar
 • Të dhënat e ofruesit/faturuesit të shërbimit (mjek, terapist, farmaci, laborator, barna, etj.).
 • Data dhe kohëzgjatja e trajtimit
 • Përbërja e deklaratës së përfitimit

 

Pjesa e parë thotë nëse shërbimi i ofruar mbulohet nga Sigurimi Bazë (LSS/KVG) dhe/apo Sigurimi Suplementar (LKS/VVG). Për më shumë informacion shihni tre kolonat në vijim:

 

 • Franshiza: Duke paguar franshizën që keni zgjedhur vetë, ju kontribuoni në kostot e mjekëve, spitaleve, ilaçeve etj.
 • Bashkëpagesa: Sigurimi shëndetësor mbulon 90 për qind të kostove të trajtimit që tejkalojnë franshizën; 10 për qind nga shuma e mbetur (maksimumi 700 CHF në vit) duhet të paguhen nga ju si e ashtuquajtur bashkëbagesë.
 • Shuma e pasiguruar: Shërbimet që nuk mbulohen nga Sigurimi Bazë ose Sigurimi Suplementar. Këto shpenzime duhet t'i paguani vetë.

Më poshtë listës mund të shihni se sa ka transferuar fondi i sigurimit shëndetësor tek ofruesi i shërbimit. Visana paguan të gjithë faturën dhe rikuperon nga ju pjesën që duhet të paguani.

Në disa raste, ju e paguani vetë faturën tek ofruesi i shërbimit, më pas Visana jua transferon pjesën që ju paguan si kompania juaj e sigurimit shëndetësor. Në fund të faqes do të gjeni një pasqyrë të ndarjes së kostove në vitin aktual kalendarik.

Deklarata e përfitimit për trajtimin spitalor me strehim përmban pak a shumë të njëjtin informacion. I vetmi ndryshim është që, nëse qëndroni në spital me strehim duhet të paguani vetë një tarifë spitalore prej 15 CHF në ditë. Ju mund ta gjeni këtë informacion, shumën totale dhe bashkëpagesën, në tabelën që tregon ndarjen e kostove, nën "Pjesa juaj".

Çfarë bën për mua aplikacioni Visana?

Mund ta shkarkoni falas aplikacionin Visana nga App Store ose Google Play. Me aplikacionin Visana dhe portalin e klientëve myVisana, ju mund të kujdeseni lehtësisht në internet për çështjet tuaja të sigurimit. Ja çfarë mund të bëni në portalin e klientit:
 

 • Aksesoni policet, faturat dhe përfitimet për të gjithë familjen
 • Fotografoni faturat mjekësore, i ngarkoni dhe i dërgoni në mënyrë dixhitale direkt në Visana
 • Kontrolloni ndarjen e kostove të Visanës dhe pjesën tuaj të bashkëpagesës
 • Kontrolloni variantet e franshizës dhe i ndryshoni në internet
 • Njoftoheni me push-mesazh kur të mbërrijnë dokumente të reja
 • Nxirrni dhe shikoni kartelat e sigurimit për të gjithë familjen
 • "Përktheni" faturat e mjekut dhe të spitalit në një gjuhë përgjithësisht të kuptueshme


Ju gjithashtu mund të përdorni programin e bonusit dixhital myPoints me aplikacionin. Mund ta përdorni për të marrë deri në 120 franga në vit për lëvizje sportive dhe besnikërinë e klientit. Kujdes: MyPoints mund ta përdorin vetëm personat e siguruar që kanë sigurim suplementar me Visana-n dhe janë mbi 12 vjeç.

Well, aplikacioni shëndetësor i Zvicrës, është gjithashtu i përfshirë në aplikacionin Visana. Falë Well, ju mund të bisedoni, për shembull, me një mjek pa pagesë në Doctor Chat, të përdorni Symptom-Checker ose të rezervoni takime te mjekët.

Më shumë rreth myVisana

Pse nuk marr më një faturë letre kur përdor aplikacionin?

Për të reduktuar konsumin e letrës, të gjithë të siguruarit i marrin dokumentet dhe faturat e tyre vetëm direkt në aplikacion.

Si mund ta ndërpres sigurimin tim?

Ndërprerja i sigurimit rregullohet nga dispozitat ligjore (LSS/KVG-LKS/VVG).] Njoftimi për ndërprerjen duhet të jepet me shkrim dhe në kohë, d.m.th. duhet të arrijë në Visana jo më vonë se dita e fundit e punës përpara fillimit të periudhës së njoftimit.

Për të anuluar Sigurimin Bazë, letra duhet të jetë në Visana jo më vonë se dita e fundit e punës në nëntor. Sigurimet Suplementarë kanë një periudhë njoftimi tremujor. Kjo letër duhet t'i arrijë siguruesit jo më  vonë se dita e fundit e punës në shtator.