Vítejte ve Švýcarsku

Srdečně Vás vítáme! Přestěhování do Švýcarska je vážným krokem, který znamená podstatnou změnu ve Vašem životě. Chápeme, že mnohé věci budou pro Vás zcela nové. Na této stránce najdete nejdůležitější informace o nemocenském pojištění ve Švýcarsku, užitečné rady a odpovědi na často kladené otázky.

Visana patří mezi největší zdravotní pojišťovny ve Švýcarsku.

Icon calculator

Přejděte k Visaně

Udělejte první krok ke špičkovému pojištění a zvolte svůj optimální balíček.

Nejdůležitější pojmy

 • check-circle
  Základní a dodatečné pojištění

  Základní pojištění je povinné, jeho služby jsou zákonem stanoveny a jsou stejné u všech zdravotních pojišťoven. Doplňkové pojištění je dobrovolné a rozšiřuje služby základního pojištění.

 • sparen-cash-back
  Pojistné

  Pojistný příspěvek, tzv. prémie, je smluvně stanovená částka, kterou platíte za své pojištění. Může být hrazena měsíčně, pololetně nebo ročně.

 • doktor
  Franchise

  Povinná spoluúčast, tzv. franchise, je Váš podíl na lékařských ošetřeních, hrazených ze základního pojištění.

  Důležité je vědět: Čím vyšší franchise, tím nižší prémie.

 • absenzenrechner-1
  Spoluúčast

  Jakmile je franchise vyčerpána, přebíráte 10 % všech dalších nákladů jako „spoluúčast“. Zbytek hradí pojišťovna.

 • managed-care-HMO
  Modely základního pojištění

  Při výběru základního pojištění můžete vybírat mezi různými modely. Tyto modely určují, s kým máte první kontakt než využijete lékařských služeb: svobodná volba lékaře, praktický (domácí) lékař, telemedicína, anebo kombinace praktického lékaře a telemedicíny.

 • invaliditaet-bei-unfall
  Úrazové pojištění

  Pokud jste zaměstnaný/á a pracujete více než 8 hodin týdně, jste pojištěn/a proti úrazu přes svého zaměstnavatele.

 • sparen
  Snížení pojistného (prémie)

  Osoby s nízkými příjmy mohou zažádat o finanční podporu, o takzvané snížení pojistného neboli dotaci na platby pojistného.

Jsme zde pro Vás

Nabízíme zdarma osobní poradenství

Nyní si můžete online domluvit schůzku

Švýcarský systém zdravotního pojištění

Po příjezdu do Švýcarska máte na uzavření základního pojištění tříměsíční lhůtu. Všichni členové rodiny, dospělí i děti, musí být pojištěni individuálně.

Jste pojištěni od okamžiku Vašeho přihlášení v místě nového bydliště. Zdravotní pojištění bude plně hradit případné náklady retroaktivně od data zahájení pojištění, ale také pojistné Vám bude účtováno zpětně od tohoto data. Pokud zmeškáte tříměsíční lhůtu pro přihlášení, pojištění začne až od data Vašeho přihlášení. Za prodlení k němu bude připočten dodatečný poplatek v rozsahu pojistného.

 • Základní pojištění

  Základní pojištění je povinné a zaručuje rozsáhlé lékařské zaopatření pro všechny pojištěnce. Hradí náklady v případě nemoci, úrazu nebo i mateřství.

  Základního pojištění má u všech nemocenských pojišťoven stejný rozsah. Pojistné poplatky se ale u jednotlivých pojišťoven liší a mění se podle místa bydliště, věku pojištěnce, zvoleného modelu pojištění a výše franchise. Ve větších městech, jako je Curych, Bern, nebo Ženeva, je pojistné vyšší než na venkově nebo v menších městech.

  Model pojištění

  U základního pojištění si zvolíte model, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám. Podle tohoto zvoleného modelu se pak mění i výše prémie.

  • Tradiční model: Svobodná volba lékaře
   Rozhodnete se sami pro lékaře, kterému důvěřujete a můžete jít i přímo k odborníkovi.
  • Model praktického (domácího) lékaře:
   Praktický lékař nebo skupinová praxe jsou Vaše první kontaktní místo.
  • Modely telemedicíny:
   Obrátíte se vždy nejdříve na Medi24 – telefonem nebo přes chat.
  • Kombinovaný model: Praktický lékař a telemedicína
   Máte svobodnou volbu: obrátíte se na Vašeho praktického lékaře nebo na Medi24.

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.

 • Dodatečné pojištění

  Doplňkové pojištění je dobrovolné a doplňuje dávky základního pojištění. Nabídky od jednotlivých pojišťoven se liší, ale obvykle zahrnují náklady spojené s pobytem v nemocnici nebo v zahraničí, odbornou léčbu, alternativní terapie, preventivní vyšetření, korekci zubů a očkování.

  Naše dodatečné pojištění v přehledu

  • Ambulantní (Ambulant): Příspěvky na brýle a kontaktní čočky, fitness/wellness, na dopravu a záchranné služby, kontrolní a preventivní vyšetření a dodatečné léky.
  • Komplementární (Komplementär): Příspěvky na alternativní léčbu a terapie, jakož i na léky komplementární medicíny.
  • Nemocniční (Spital): Vyšší komfort a soukromí během hospitalizace. Volba nemocnice po celém Švýcarsku, jedno- nebo dvoulůžkový pokoj, volba lékaře závislá na vybraném oddělení a doplňkové služby jako lázně nebo pokoj pro rodiče s dětmi.
  • Základní (Basic): Zahrnuje doplňkové pojištění Ambulant II, Komplementární II a doplňkové nemocniční pojištění dle vašeho výběru.

  Kromě těchto tří základních typů dodatečného pojištění nabízíme také specifická doplňková pojištění jako: péče o Vaše zuby a finanční zabezpečení během nemoci nebo při úrazu.

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.


   

 • Franšíza, prémie a spoluúčast

  Pojistné, tj. prémie za zdravotní pojištění, musí být vždy hrazeny. Výše pojistného závisí na místě bydliště, věku, modelu pojištění a výšce franchise. Franchise je roční finanční podíl na nákladech spojených se základním pojištěním. Pro dospělé je franchise volitelná v rozmezí od 300 CHF do 2.500 CHF s různými úrovněmi. Děti a mládež do 18 let mohou mít franchise od 0 CHF do maximálně 600 CHF. Částku franchise musí pojištěnci nejdřív zaplatit sami, než začne hradit náklady pojišťovna.

  Jakmile dosáhnete výše franchise, pojišťovna převezme další náklady a vy platíte jen zákonem stanovenou spoluúčast.

  • Dospělí: 10 % spoluúčasti do maximálně CHF 700.-
  • Děti: 10 % spoluúčasti do maximálně CHF 350.-

  Důležité je vědět

  Čím vyšší je franchise (podíl, který zaplatíte sami), tím nižší je prémie (pojistné, či měsíční náklady). U dětí lze franchisu nastavit na nulu (0 CHF).

  Což umožní ušetřit náklady na pojistném

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.


   

 • Úrazové pojištění

  Úrazové pojištění je povinné. Pokud máte pracovní smlouvu a pracujete alespoň 8 hodin týdně, jste již automaticky pojištěni proti úrazu prostřednictvím svého zaměstnavatele. V tom případě můžete úrazové pojištění ze svého zdravotního pojištění „vyloučit“ a ušetřit náklady. Pojistné krytí se řídí zákonem o pojištění proti úrazu UVG. Osoby s nízkými příjmy mají nárok na příspěvek na jejich pojistné u zdravotního pojištění, přiznáním kterého se jejich platba za toto pojistné sníží.

  Pokud samostatně podnikáte, nepracujete nebo pracujete méně než 8 hodin týdně, nejste automaticky pojištěni proti úrazu. V tomto případě můžete u Vaší pojišťovny pojištění proti úrazu připojit ke svému stávajícímu zdravotnímu pojištění.

  Důležité je vědět

  Ve Švýcarsku je povinné jak zdravotní, tak úrazové pojištění. Pravidelně proto přizpůsobujte úroveň pojistného krytí Vaší nové životní situaci.

 • Bydlení a vlastnictví

  Pojištění domácnosti

  Naše pojištění domácnosti chrání Váš majetek v případě škod způsobených požárem a a živelnými událostmi, krádeží, poškození vodou a rozbitím skla. Pojištěn je nábytek, oblečení a obuv, televizory, počítače, mobilní telefony, sportovní vybavení a dokonce i domácí zvířata.

  Soukromé pojištění odpovědnosti

  Představte si, že Váš pes na procházce pokouše někoho, kdo jogguje, nebo že Vy při parkování poškodíte jiné vozidlo. Naše soukromé pojištění odpovědnosti chrání Váš majetek v případě, že třetí osobě způsobíte škodu na majetku nebo zdraví.

  Důležité je vědět: Soukromé pojištění odpovědnosti není povinné ze zákona. Většina pronajímatelů bytů uzavření tohoto pojištění ale obvykle uvádí jako podmínku pro pronájem.    V některých švýcarských kantonech je toto pojištění dokonce povinné pro majitele psů.

  Pojištění budov

  Naše pojištění budov chrání Váš dům (pro jednu až tři rodiny) nebo byt v osobním vlastnictví před škodami způsobenými požárem, přírodními katastrofami, poškozením vodou a rozbitím skla.

  Pojištění právní ochrany

  Spory s pronajímateli nebo dopravní nehody mohou rychle vést k dlouhému a nákladnému soudnímu řízení, i když jste v právu. Pojištění právní ochrany od Visany vám pomůže pokrýt náklady na právníka, soudní řízení, znalecké posudky a odškodnění v případě soudního sporu.

  Důležité je vědět: Pro všechny osoby se základním pojištěním od Visany je k dispozici zdarma naše právní ochrana v oblasti zdravotního práva pro případ sporů s lékaři nebo zdravotními a soukromými pojišťovnami.

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.


   

 • Vozidla a cestovaní

  Autopojištění

  Zabrzdili jste pozdě? Přehlédli jste sloup na parkovišti? Visana vám nabízí pojištění auta s rozsáhlým pokrytím a zaručenou ochranou před dodatečnými náklady po nehodě a jiných poruchách.

  Cestovní pojištění

  Kamkoli cestujete, s naším cestovním pojištěním Vacanza si můžete užívat pobyty v cizině bez obav. Díky naší 24hodinové asistenční službě, našemu pojištění stornovacích poplatků a celosvětovému pokrytí nákladů za nemocniční péči jste pojištěni proti nemoci, úrazům a dalším událostem na cestách.

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.


   

 • Zabezpečení důchodu a majetek

  Důchodové zabezpečení

  Zabezpečit důchod a zároveň ušetřit daně s pilířem 3a. Zabezpečením důchodu od Visany spoříte pro svou budoucnost, zároveň si můžete každý rok odpočítat 7.056 CHF z daní a pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, dokonce i více.

  Pojištění kapitálu

  Naše pojištění kapitálu chrání Vás a Vaši rodinu před finančními následky v případě nemoci a úrazu. Toto pojištění doporučujeme pro děti a mladistvé; studentky a studenty; osoby, které nejsou výdělečně činné; samostatně výdělečné osoby a zaměstnance, kteří potřebují pokrýt existující mezery v pojištění.

  Pojištění denních dávek

  S naším pojištěním denních dávek se chráníte před finančními následky, když nemůžete pracovat, ať už jde o úraz, nemoc nebo během mateřství.

  * Naše webové stránky jsou k dispozici v němčině, francouzštině a italštině. Pro další jazyky použijte funkci automatického překladu ve svém prohlížeči.


   

 • Kontrolní seznam při stěhování

  Příjezd do Švýcarska v šesti jednoduchých krocích

  1. Přihlášení

  • Po Vašem přestěhování do Švýcarska se přihlaste v místě bydliště do osmi dnů. 
  • Pokud plánujete pobyt delší než tři měsíce, požádejte o povolení k pobytu, eventuelně o pracovní povolení.

  Kontaktujte za tímto účelem úřad registrace obyvatelstva (Einwohnerkontrolle) ve Vaší obci bydliště. Veškeré informace a kontakty najdete na sem.admin.ch

  2. Pojištění

  • Povinné zdravotní pojištění uzavřete do tří měsíců od přestěhování do Švýcarska.

  3. Bydlení

  Porovnejte nabídky realitních kanceláří nebo online zprostředkovatelů. Při prohlídkách bytů mějte k dispozici následující dokumenty:

   

  • Kopii povolení k pobytu nebo platného průkazu
  • Kopii Vaší pracovní smlouvy
  • Kontaktní údaje Vašeho posledního pronajímatele
  • Informace o exekučním řízení (k dispozici v obci Vašeho bydliště)

  4. Bankovní účet

  Informace o bankách a všech švýcarských finančních institucích najdete na schweizer-banken.info. Pro otevření bankovního účtu si připravte následující dokumenty:

   

  • Platný průkaz totožnosti
  • Povolení k pobytu nebo potvrzení o bydlišti
  • Pokud máte pracovní smlouvu, také ji přineste s sebou.

  5. Vozidlo

  Kvůli registraci a formalitám, týkajícím se vozidla, kontaktujte dopravní úřad ve Vašem kantonu. Všechny adresy a informace najdete na asa.ch

   

  • Nechte si přepsat řidičský průkaz, a to nejpozději dvanáct měsíců po příjezdu do země
  • Přihlašte své vozidlo ve stanovené lhůtě: jeden měsíc při dovozu nového vozu, dvanáct měsíců u ojetého vozidla.
  • Uzavřete povinné švýcarské pojištění vozidel.

  6. Pošta a telekomunikace

  • Informujte svou starou poštu o přesměrování zásilek ještě před stěhováním do Švýcarska.
  • Zažádejte o pevnou linku a/nebo internetové připojení ve Vašem novém místě bydliště.
  • Zaregistrujte se u Federálního úřadu pro vybírání poplatků za rozhlasové a televizní vysílání: serafe.ch (Schweizerische Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe). 

  Celní předpisy

  Při přeložení Vašeho bydliště do Švýcarska můžete dovézt Vaše vybavení domácnosti, případné sbírky, zvířata i auto bez celních poplatků. Jediná podmínka je, že jste přivezené předměty osobně používali po dobu nejméně šest měsíců a i po dovozu je budete nadále používat.

Proč přejít k Visaně?

 • sparen-cash-back
  Rychlé vyúčtování a proplácení výkonů

  V nezávislém průzkumu spokojenosti klientů od Bonus.ch jsme získali nejlepší hodnocení 5,5 v kategorii "Zpracování výkonů".
  Také v celkovém hodnocení za rok 2022 byla Visana oceněna nejlepší známkou 5,4, a tím se dostala první místo.

 • rechtsschutz
  Zdarma pojištění právní ochrany v oblasti zdravotního práva

  Pojištění zdravotní právní ochrany je zahrnuto ve všech základních modelových variantách.

 • handy
  Aplikace myVisana: Všechno lze snadno zařídit digitálně

  V aplikaci myVisana můžete vše dělat elektronicky a mít navíc svou pojišťovací kartu stále při sobě.

 • medi24
  Well: Zdravotní platforma pro Švýcarsko

  Zdarma přístup k lékařskému chatu Doctor-Chat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 • telefon
  24hodinová hotline, 365 dnů v roce

  Jsme tu pro Vás 7 dní v týdnu, a to 24 hodin denně.

 • auszeichnung-gutzeichen
  Služba při přechodu do Visany

  Když se rozhodnete pro Visanu, postaráme se za Vás o všechny formality přestupu. Rádi a spolehlivě za Vás vše vyřídíme.

Často kladené dotazy

Kdy podléhám povinnému pojištění ve Švýcarsku?

Každá osoba, která déle než tři měsíce trvale pobývá ve Švýcarsku, je ze zákona povinna uzavřít povinné zdravotní pojištění. Všichni členové rodiny, včetně dětí a dospělých, se musí pojistit samostatně.

Ve Švýcarsku jste povinni mít pojištění i jako přeshraniční pracovník. Každá osoba, která má bydliště v cizině a ve Švýcarsku pracuje, musí povinně ve Švýcarsku  zdravotní pojištění uzavřít. Všechny členy rodiny, včetně dětí a dospělých, je třeba pojišťovat samostatně. Existují ovšem výjimky v závislosti na zemi bydliště a národnosti zaměstnanců. Informace o těchto výjimkách poskytuje Federální úřad veřejného zdraví Bundesamt für Gesundheit (BAG).

V následujících případech nemáte povinnost zdravotního pojištění:

 • Jste zaměstnáni ve státě EU/ESVO nebo pouze dostáváte důchod ze státu EU/ESVO a stěhujete se do Švýcarska.
 • Jste vysláni do Švýcarska Vaším zaměstnavatelem se sídlem v EU/ ESVO, a to na období do 24 měsíců, a proto se stěhujete do Švýcarska dočasně.
 • Jste členem diplomatických misí nebo mezinárodních organizací a máte výsady podle mezinárodního práva.

Další informace o povinném zdravotním pojištění ve Švýcarsku najdete zde.

 

Musím se hned po příjezdu nechat pojistit?

Po příjezdu máte tři měsíce na to, abyste u jednoho ze zdravotních pojišťovatelů uzavřeli zdravotní pojištění pro sebe a svou rodinu. Stejně tato lhůta platí i pro rodiče nově narozených dětí. Jste těhotná a plánujete přestěhování do Švýcarska? Vaše dítě můžete přihlásit ještě před jeho narozením.

Kde se mohu nechat pojistit?

U jakýkoli zdravotní pojišťovny ve Švýcarsku. V současnosti zde existuje kolem 60 různých pojišťoven. Visana patří mezi největší švýcarské zdravotní pojišťovny, až sedm procent obyvatelstva je pojištěno právě u nás.

Proč je pojistné (prémie) ve Švýcarsku tak vysoké?

Švýcarsko má jeden z nejlepších zdravotních systémů na světě. Základní péče je komplexní a kvalitní. Tato rozsáhlá a vysoká úroveň zdravotní péče se odráží v ceně pojistného.

Proč platí můj známý na venkově nižší pojistné než já?

Švýcarsko je rozděleno do různých oblastí s rozdílnými pojistnými sazbami. Podle obce a místa bydliště tak můžete platit vyšší nebo nižší pojistné.

Jak mohu na pojistném ušetřit?

Existují různé způsoby, jak snížit výši pojistné prémie. Můžete například změnit franchise nebo model pojištění. Výše franchise ovlivňuje výši pojistného. Vyšší franchise znamená nižší pojistné.  Vždy k 1. lednu můžete franchise změnit nebo se rozhodnout pro levnější model pojištění, například Combi Care.

Vaše pojištění můžete i pozastavit, pokud budete bydlet v zahraničí déle než tři měsíce nebo pokud budete muset být pojištěni jinde z důvodu své pracovní činnosti. Při pozastavení platíte 10 % pojistného a po návratu můžete dodatečné pojištění znovu aktivovat bez jakýchkoli dodatečných lékařských vyšetření nebo zdravotních deklarací.

Jak ušetřit na pojistném

 

 • Pokud platíte pojistné pololetně, poskytneme Vám slevu ve výši 1 %. Při platbě za celý rok dokonce 2 %.

 

 • Můžete uzavřít víceleté pojistné smlouvy a získat tak slevy. Smlouva na 3 roky vám umožňuje získat slevu 2 % a smlouva na 5 let dokonce 3 %.

 

 • Pokud máte ambulantní doplňkové pojištění, můžete využívat naše wellness poukázky na fitness, kurzy a relaxaci.Tím můžete ušetřit až 350 CHF ročně.

 

 • S naším digitálním bonusovým programem myPoints můžete získat až 120 CHF za rok za svou pohybovou aktivitu nebo zákaznickou věrnost.


Jak ušetřit na pojistném

Potřebuji pojištění proti úrazu v rámci základního pojištění?

Pokud jste zaměstnáni u zaměstnavatele a pracujete alespoň 8 hodin týdně, není třeba uzavírat vlastní úrazové pojištění. V tomto případě jste proti úrazu pojištěni prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele.

Proč nemají děti franchise?

U dětí neexistuje žádná zákonem stanovená roční franchise. Jako rodiče přebíráte jen spoluúčast na nákladech za léčení, která činí ročně maximálně 350 CHF. Pokud je z jedné rodiny u Visany pojištěno více dětí, pak celková roční spoluúčast činí maximálně CHF 950.

Co přesně obsahuje vyúčtování výkonů?

Vyúčtování výkonů dostanete vždy poté, co obdržíte zdravotní službu, například po návštěvě lékaře. Lékař obvykle zasílá fakturu přímo nám, my ji zaplatíme a poté Vás požádáme o uhrazení Vašeho podílu. Vyúčtování výkonů za ambulantní péči obsahuje mnoho důležitých informací:

 • údaje o pojištěné osobě
 • údaje o poskytovateli služeb/fakturační straně (lékař, terapeut, lékárna, laboratoř, léky atd.)
 • datum ošetření a jeho délka
 • složení vyúčtováných výkonů

V první části je uvedeno, zda je poskytnutá služba hrazena základním pojištěním (KVG) a/nebo doplňkovým pojištěním (VVG).  Další informace naleznete ve třech následujících sloupcích:

 • Franchise: Výše franchise, kterou jste si sami vybrali a která pokrývá náklady na lékařskou péči, nemocnici, léky atd.
 • Spoluúčast: Pokud jsou náklady na zdravotní péči vyšší než dohodnutá franchise, zdravotní pojišťovna z nich platí 90 % a zbývajících 10 % (tzv. spoluúčast) zaplatíte Vy (maximálně 700 CHF ročně).
 • Nepojištěná částka: Služby, které nejsou hrazeny ani základním pojištěním, ani doplňkovým pojištěním. Tyto náklady hradíte sami.

Dole na seznamu vidíte, kolik peněz zdravotní pojišťovna poskytovateli služeb zaplatila. Visana nejprve uhradí celou fakturu a pak žádá pouze o vrácení části, kterou musíte uhradit Vy.

V některých případech budete fakturu za poskytnuté služby platit nejprve sami a Visana vám později vrátí částku, kterou hradí jako zdravotní pojišťovna. Na konci stránky najdete průběžný přehled o podílu nákladů za kalendářní rok.

Vyúčtování výkonů za péči v nemocnici obsahuje obdobné informace. Rozdíl spočívá pouze v tom, že při pobytu v nemocnici musíte ještě zaplatit zákonem stanovený nemocniční poplatek ve výši 15 CHF za den. Tuto informaci, celkovou částku a spoluúčast lze najít v tabulce zobrazující rozdělení nákladů, pod označením "Váš podíl."

Proč je pro mne výhodné používat aplikaci Visana-App?

Visana-App si můžete zdarma stáhnout z Apple Store nebo Google Play. S aplikací Visana a zákaznickým portálem myVisana můžete vyřizovat své pojistné záležitosti pohodlně online. Na zákaznickém portálu můžete:

 • získávat přístup k pojistným smlouvám, fakturám a účtům za zdravotní výkony celé Vaší rodiny
 • fotografovat faktury od lékařů, nahrávat je a pak přímo digitálně odesílat společnosti Visana
 • kontrolovat nákladové podíly společnosti Visana a Vaši vlastní spoluúčast
 • prověřovat a online měnit varianty franchise
 • dostávat upozornění, že Vám přišly nové dokumenty, a to prostřednictvím push notifikací 
 • stahovat a zobrazovat průkazy pojištěnce pro celou rodinu
 • převádět lékařské a nemocniční faktury do „všeobecně“ srozumitelného jazyka

Aplikace také umožňuje přístup k digitálnímu bonusovému programu myPoints, prostřednictvím kterého můžete získat ročně až 120 švýcarských franků za pohybové aktivity a věrnost zákazníka. Upozorňujeme, že myPoints mohou využívat pouze ti pojištěnci Visany, kteří mají uzavřené doplňkové pojištění a je jim více než 12 let.

Kromě toho je v aplikaci Visana obsažena také zdravotní aplikace "Well", platná pro celé Švýcarsko, která Vám při zdravotních obtížích umožní zdarma chatovat s lékařem v rámci Doctor Chat, používat Symptom-Checker nebo domlouvat si s lékaři termíny.

Další informace o myVisana

Proč už nedostávám papírové faktury, jakmile používám aplikaci?

Aby se snížila spotřeba papíru, dostávají všichni pojištěnci své dokumenty a faktury výhradně přímo do aplikace.

Jak mohu svou pojišťovací smlouvu vypovědět?

Konec pojištění se řídí právními předpisy (KVG/VVG). Výpověď musí být podána písemně a včas, což znamená, že musí být doručena společnosti Visana nejpozději poslední pracovní den před začátkem výpovědní lhůty.

Chcete-li zrušit povinné zdravotní pojištění, musí dopis dorazit nejpozději poslední pracovní den v listopadu. Doplňková pojištění mají tříměsíční výpovědní lhůtu. Výpověď musí být společnosti doručena nejpozději poslední pracovní den v září.